انجام پایان نامه مدیریت دولتی - منابع انسانی | نمونه فصل سوم پایان نامه ارشد

3-1-    مقدمه

این بخش مهمترین بخش از انجام پایان نامه مدیریت دولتی - منابع انسانی حاضر می‌باشد و حلقه ارتباطی بین ایجاد سؤال در ذهن و ارائه پاسخ اولیه و آزمون پاسخ اولیه می‌باشد. در فصل سوم ابتدا در خصوص روش انجام پایان نامه مدیریت دولتی - منابع انسانی حاضر توضیح  داده می‌شود، سپس جامعه آماری تحقیق معرفی می‌گردد، در مورد روش نمونه‌گیری و محاسبه تعداد نمونه‌ها بحث می‌شود، درگام بعد روش جمع‌آوری داده‌ها توضیح داده خواهد شد، مبحث بعدی چگونگی حصول اطمینان از روایی و پایایی جمع‌آوری داده‌هاست و در انتها روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق بیان می‌گردد.

3-2-    روش تحقیق 

این تحقیق از نظر روش از نوع توصیفی، همبستگی و پیمایشی است.

3-2-1- تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی  شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌‎تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد. بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می‌توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد (سرمد و دیگران، 1383: 81).

3-2-2- تحقیق همبستگی

در تحقیق همبستگی  هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه‌ی بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چه قدر است؟ هدف از مطالعه همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن، وبه کارگیری روابط در انجام پیش‌بینی‌ها است. مطالعات همبستگی تعدادی از متغیرهایی را که تصور می‌شود با یک متغیر پیچیده عمده مرتبط هستند ارزیابی می‌کند (خاکی، 1382: 218).  

3-2-3- تحقیق پیمایشی  

پیمایش روشی در تحقیق اجتماعی است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است، هر چند عمدتاً در آن از پرسشنامه استفاده می‌شود اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه‌ی ساختارمند، مشاهده، تحلیل محتوا و ... هم به کار می‌روند. مشخصه‌ی پیمایش مجموعه‌ی ساختارمند یا منطقی از داده‌هاست که آن را ماتریس متغیر برحسب داده‌های موردی می‌نامند که پرسشنامه ساده‌ترین راه تهیه‌ی این ماتریس داده‌های ساختارمند است (خاکی، 1382: 212).  

3-3-    جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 

جامعه به مجموعه‌ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند، گفته می‌شود (خاکی،1382 : 273). جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان بانک رفاه استان گلستان را شامل مي‌شود.
سؤالی که در جریان تحقیق پیش می‌آید این است که محقق چه تعداد از افراد جامعه‌ی مورد مطالعه را می‌تواند به عنوان نمونه تعیین کند یا بعبارتی حجم و تعداد افراد نمونه چند نفر باید باشد تا محقق بتواند با اطمینان خاطر نتایج حاصل و شاخص‌های محاسبه شده را به جامعه‌ی مورد مطالعه تعمیم دهد. 
در انجام پایان نامه مدیریت دولتی - منابع انسانی حاضر جهت محاسبه حجم نمونه برای مشتریان به علت اینکه حجم جامعه نامحدود است طبق جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه 385 نفر از جامعه آماری انتخاب می‌شوند. همچنین جهت انتخاب نمونه مناسب و برای توزیع پرسشنامه از روش کیفی قضاوتی استفاده شده است. برای رفع اثرات پرسش‌نامه‌های گمشده و ناقص و موارد پاسخ داده نشده توسط پاسخگویان بر روی نتایج پژوهش، حدود 10 درصد حجم نمونه برآورد شده، پرسشنامه اضافی بین پاسخگویان پخش و در نهایت 395 پرسشنامه برای مشتریان جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها انتخاب شدند.

3-4-    روش جمع آوری اطلاعات 

3-4-1-    مطالعه کتابخانه ای

روشهای کتابخانه‌ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی در بعضی از آن‌ها در بخشی از فرآیند تحقیق از این روش استفاده می‌شود و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از حیث روش، ماهیتاً کتابخانه‌ای است و از آغاز تا انتها متکی بر یافته‌های  تحقیق کتابخانه‌ای است (حافظ نیا، 1385: 164). در این تحقيق نیز مطالعات گسترده‌ای در خصوص مباحث پاسخگویی و وفاداری مشتری با کمک منابع موجود از قبیل مقالات و کتب فارسی و لاتین، پایان نامه‌ها و منابع اینترنتی جهت جمع آوری اطلاعات صورت گرفته است.

3-4-2-    مطالعه میدانی

روش‌های میدانی به روش‌هایی اطلاق می‌شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، موسسات، سکونت گاه‌ها، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند(همان منبع: 179). 
پرسشنامه از جمله ابزارهایی است که جهت گردآوری داده‌های میدانی در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. برای سنجش و آزمون متغیرها در این تحقیق دو نوع پرسشنامه در نمونه آماري انتخاب شده توزیع شد، پرسشنامه استاندارد پاسخگویی با 33 سؤال برگرفته از محبوبی (1391) و دانایی فرد(1389) و پرسشنامه وفاداری مشتری با پنج سؤال مورد استفاده قرار گرفته شده است. هر یک از پرسشنامه‌ها با طیف لیکرت پنج گزینه‌ای (کاملاً مخالفم=1   تا  کاملاً موافقم=5) تنظیم شدند. شایان ذکر است که پرسشنامه مذكور استاندارد می‌باشند و محقق دخل و تصرفی در آن نداشته است.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با انجام پایان نامه مدیریت دولتی - منابع انسانی با موسسه ابن سینا در ارتباط باشید.

۱۴۰۰/۰۱/۱۴
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
انجام مقاله isi عمران | نمونه مقاله آماده

انجام مقاله isi عمران | نمونه مقاله آماده

نمونه مقاله دانشجویی ارائه شده در این بخش در راستای یاری دانشجویان در  [...]

۱۴۰۰/۰۲/۲۵
|
سینا
انجام پایان نامه جغرافیا

انجام پایان نامه جغرافیا

در این بخش از اموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری جغرافیا نمونه فصل پنجم پا [...]

۱۴۰۰/۰۲/۲۰
|
سینا
انجام پایان نامه روانشناسی

انجام پایان نامه روانشناسی

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی دز بخش های مختلف را می توانید به راحتی در [...]

۱۴۰۰/۰۲/۱۹
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب