انجام پایان نامه کارشناسی ارشد*جغرافیا- برنامه ریزی توریسم | نمونه پروپوزال

عنوان تحقيق:

1-فارسی: توانمند سازی جاذبه های گردشگری  در منطقه حفاظت شده قميشلو
2-خارجی: Realization of Tourism Attractions in the Ghamishloo Protected Area

شرح و بيان مساله پژوهشی:

صنعت اکوتوریسم (طبیعت گردی) امروزه به عنوان یکی از ارکان مهم گردشکری جهان می باشدکه توجه ویژه متصدیان و مجریان امور گردشگری در دنیا را جلب کرده است. ایران با توجه به جاذبه های طبیعی فراوان که در اقصی نقاط ان پراکنده اند دارای ارزش فوق العاده جهانی در این زمینه است. علی رغم این استعدادها و توانایی ها تا کنون توجه جدی به این صنعت رو به رشد نشده است و لذا اقدامات مؤثری در جهت شناسایی و معرفی این جاذبه های طبیعی صورت نگرفته است.
گردشگری و محیط زیست به طور متقابل به یکدیگر وابسته اند. محیط زیست فیزیکی بسیاری از جاذبه های توریستی را تشکیل می دهد. توسعه این صنعت می تواند آثار متفاوتی بر محیط زیست داشته باشد. از این رو توسعه و مدیریت توریسم به گونه ای باشد که به افت کیفیت ان نینجامد که عامل اساسی دستیابی به توسعه پایدار به حساب می آید. (رنجبریان،زاهدی 1379:47)
یکی از انواع توریسم که به سرعت در حال گسترش است توریسم با گرایش های خاص و توریسم ماجراجویانه است.این نوع توریسم بیانگر تقسیم بندی فزاینده در بازار توریسم است.توریسم با گرایش های خاص شامل ان توریسم هایی است که در گروههای کوچک معمولا به منظور آشنایی و کسب تجربه در مورد جلوه های خاص یک منطقه اقدام به سفر می کنند که جنبه های گوناگونی دارد. زمینه های طبیعی با گیاهان، جانوران، زمین شناسی، پارکهای ملی و محیط های دریایی مرتبط است. فعالیت های ماجراجویانه شامل سفر به قصد شکار، طی طریق در مناطق دور افتاده، پیاده روی، کوه پیمایی، قایقرانی در رودخانه، قایقرانی در آب های خروشان است. منابع حیوانی و گیاهی موجود در قمیشلو علاوه بر ارزش های دیگر دارای ارزش گردشگری نیز می باشند. این ارزش ها بالاتر از ارزش های خوراکی و دارویی هستند.در هر حال ایجاد امکانات برای جذب توریست های علاقه مند به طبیعت در برنامه ریزی اکثر کشورها قرار داشته است.این مکان ها هم جذب کننده توریست های خارجی اند که ارز آوری به همراه دارد و هم اینکه توریست های داخلی را به سمت خود خواهد کشید که در هر دو صورت توسعه منطقه را به دنبال خواهد داشت. طرح مدیریت پناهگاه حیات وحش قمیشلو:157)در این تحقیق سعی شده است که با توجه به ارزش های  طبیعی منطقه حفاظت شده قمیشلو و حیات وحش قابل توجه در این منطقه همچنین جاذبه های فرهنگی مانند وجود قلعه های تاریخی از زمان قاجار  به بهبود شرایط موجود توجه شود. علاوه بر آن شهر اصفهان از دیرباز مورد توجه گردشگران فرهنگی بوده است که چنانچه این منطقه حفاظت شده بتواند جایگاهی در گردشگری اصفهان پیدا کند، می تواند به تنوع بخشی به گردشگری این شهر کمک کند. حیات وحش در پناهگاههای حیات وحش همچون قمیشلو رکن اصلی حفاظت محسوب می شود که بازدید از این موهبت الهی می تواند به بهبود فرهنگ حمایت از حیات وحش منجر شود. فرهنگ سازی در این زمینه نیازمند تلاش های روز افزون است که قطعا گردشگری پایدار با رعایت نکات زیست محیطی می تواند در این مهم مارا یاری رساند. در این مطالعه تأکید بر آن است که با شناسایی و ارایه راهکارهایی برای فعال سازی عوامل جاذب در این منطقه حفاظت شده، ضمن فعال کردن این جاذبه ها و حفظ ارزش های زیست محیطی، به یک کانون جذب گردشگر تبدیل کرد.

پيشينه و تاريخچه موضوع تحقيق: (مطالعات و تحقيقاتی که درباره‌ي اين موضوع صورت گرفته و نتايج حاصل ازآن) 

منابع لاتین:

کلوردان (2002) عملکرد صنعت توریسم کشورهای در حال توسعه جنوب آفریقا و اثرات احتمالی مربوط به عوامل موثر در توسعه و موانع بر سر راه آن را ارزیابی نموده است. وی با استفاده از آمار جهانگردان در منطقه جنوب آفریقا خصوصاً در منطقه  SADC و درآمد حاصله از آن ها طی سال های 2000-1990 و با روش آمار توصیفی صنعت توریسم را در این کشورها بررسی و مقایسه کرده و وضعیت منطقه را تا سال 2020 پیش بینی می کند. نتایج این مطالعه به شرح ذیل بوده است: رشد صنعت توریسم در نیمه اول دهه 90 بیش از دو برابر در نیمه دوم است و رشد تعداد گردشگران با رشد دریافتی ناشی از آن همخوانی ندارد؛ رشد تقاضای توریسم در منطقه SADC کمتر از مقدار رشد در جنوب آفریقاست. اما هنوز از سطح استاندارد بین المللی بالاتر است. مطالعات سازمان جهانی توریسم WTO در زمینه رشد توریسم تا سال 2020 در منطقه جنوبی آفریقا وضعیتی خوشبینانه را پیش بینی می کند.
کلی جی مک کی و جی مایکل کامپل (2004) در مقاله ای با عنوان بررسی حمایت ساکنان از شکار به عنوان یک عامل توریستی به بررسی وضعیت حمایت ساکنان منطقه از شکار و ماهیگیری به عنوان عامل اقتصادی پرداختند که سطح حمایت را به سه بخش کم، متوسط وبالا دسته بندی کردند. هدف از این مطالعه امتحان سطح حمایت ساکنان از شکار، تاثیرات ساکنان بر توریسم، بازاریابی و ارتباطات ساکنان بر توریسم و تحقیقی برای پیش بینی آینده بوده است.
آناهیتا ریحانیان، نور زالینا محمود، اسماعیل کهرم و تان وان هین  (2012)در مقاله ای با عنوان استراتژی توسعه پایدار توریسم در پارک ملی بوجاق در ایران با استفاده از تکنیکSWOTبه بررسی وضعیت توسعه توریسم در این منطقه پرداختند .پارک ملی مذکور در 35 کیلومتری  شمال غربی شهر رشت قرار دارد. داده های اولیه و ثانویه  نشان می دهد که این منطقه به خاطر مناظر زیبا ،تنوع گونه ای بالا،تنوع گونه های پرنده وساحل پتانسیل بالای جذب گردشگران را دارا میباشد. هرچند تحقیقات حاکی از عدم توجه دولت به این مسأله دارد.

منابع فارسی: 

اطهره نژادی، مجید مخدوم، سید مسعود منوری، علی بالی و حمید فراهانی راد (1387)در مقاله ای با عنوان ارزیابی آثار زیست محیطی بزرگراه تهران -پردیس به تخریب اکوسیستم منطقه حفاظت شده خجیر و سرخه حصار پرداختند که تاکید آنان بر 2 عارضه زیست محیطی از دست رفتن اکوسیستم ها و قطعه قطعه شدن آنها می باشد. 
رخشانی نسب و ضرابی (1388) در مقاله ای چالش ها و فرصت های توسعه اکوتوریسم ایران را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. در این تحقیق که با هدف شناخت موانع مؤثر در جذب اکوتوریسم و نیز ارائه راهکارهایی به منظور توسعه اکوتوریسم کشور صورت گرفته است. چالش های فراوان در این امر مهمترین عامل در عدم توسعه اکوتوریسم در ایران میدانند که با راهکارهای عملی و مدیریتی رشد و توسعه اکوتوریسم در ایران را شاهد بود.
 سیم کش زاده، نوشین (1389) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود  با عنوان امکان سنجی و مکان گزینی اقامتگاههای طبیعی در پناهگاه حیات وحش  قمیشلو  به بررسی مکان گزینی اقامتگاههای طبیعی پرداخته است که زون تفرج متمرکز مساحتی کمتر از یک صدم منطقه را به خود اختصاص می دهد. اقامتگاه طبیعی  با خورگشت و اردوگاه در منطقه حفاظت شده همخوانی دارد. معیارهای جانمایی این نوع از اردوگاه در منطقه را بررسی و با مشاهدات میدانی از زون تفرج متمرکز دو معیار فاصله از منابع آبی و جاده از بین سایر عوامل مناسب تشخیص داده شدند.  

دکتر مسعود تقوایی و اعظم صفر آبادی (1391)در مقاله با عنوان توسعه گردشگری فرهنگی با تاکید بر جاذبه های تاریخی شهر اصفهان،گردشگری فرهنگی شهر اصفهان را به 5 معیار طبقه بندی کردند و با مدل AHPارزیابی شدند.مجموعه نقش جهان رتبه 1و مجموعه هشت بهشت در بین جاذبه های تاریخی اصفهان رتبه 2 را بدست آوردند.
 سید علی جوزی، سحر رضایان، کاوه آقامیری(1391) در مقاله ای با عنوان ارزیابی توان زیست محیطی منطقه حفاظت شده ورجین به منظور استقرار کاربری گردشگری با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی SMCEM به ارزیابی این منطقه که از توابع شهرستان شمیرانات می باشد پرداختند. از ویژگی های این منطقه جاذبه های طبیعی و نزدیکی به کلان شهر تهران است. نتایج حاکی از مناسب بودن 25.17% این منطقه برای تفرج گسترده و 12.7% ایده ال بودن دارد.
محمود ضیایی و فاطمه شکاری(1392)در مقاله ای تحت عنوان "ظرفیت تحمل اجتماعی و وتنش های رفتاری دیدارکنندگان به ازدحام در سایت های طبیعی"به بررسی ظرفیت تحمل بازدیدکنندگان در آبشار مارگون پرداخته اند .نتایج نشان می دهد که تراکم سایت از آستانه های اجتماعی مطلوب فراتر رفته و جایگزینی زمان و به طور مشخص کاهش طول مدت دیدار غالب ترین واکنش رفتاری بوده است.
 مهدی رحمتی سایه، پریسا باغستانی وآزاده اخوان بلورچیان(1392) در مقاله ای تحت عنوان مقایسه ارزش تفرجی در پارک ملی سرخه حصار و منطقه حفاظت شده گنو با استفاده از روش هزینه سفر مقایسه این دو منطقه اولی در تهران و دومی در بندر عباس را انجام دادند. ویژگی های این دو منطقه کوهستانی بودن ،تنوع بالای جانوری و گیاهی و تعداد زیاد بازدیدکنندگان در ایام انتهای هفته می باشد. نتایج تجزیه تحلیل های اقتصادی نشان می دهد بعد مسافت و تعداد دفعات بازدید با میزان هزینه دسترسی بازدیدکنندگان هر دو تفرجگاه دارای رابطه است.

اهداف تحقيق:

هدف کلی از انجام این پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا- برنامه ریزی توریسم ارایه راهکارهای توانمند سازی گردشگری در منطقه حفاظت شده قمیشلو به صورت پایدار می باشد به صورتی که هیچکدام از گونه های گیاهی و جانوری آسیبی وارد نشود. علاوه بر آن تنوع بخشیدن به توریسم شهر اصفهان و توسعه اکوتوریسم و توریسم ماجراجویانه مهمترین هدف تحقیق محسوب می شود. اهداف جزئی تر تحقیق بررسی وضعیت حیات وحش منطقه وامکان توسعه تور های طبیعت گردی است.

اهميت و ارزش تحقيق:

مناطق حفاظت شده با گردشگری کامل می شوند و گردشکری نیز به مناطق خاص طبیعی احتیاج دارد.گرچه این رابطه، پیچیده و گاه متناقض است ولی گردشگری همیشه جزء مهمی از ایجاد و مدیریت مناطق حفاظت شده می باشد. هدف اصلی، اطمینان از این موضوع است که گردشگری به اهداف حفاظت شده کمک کند و موجب تخریب آنها نشود. پناهگاه حیات وحش قمیشلو به لحاظ برخورداری از شرایط تبدیل شدن به ذخیره گاه زیست کره در سطح جهانی مطرح است. این منطقه با توجه به داشتن پتانسیل های غنی و هسته های با ارزش جهت حفاظت از طبیعت و همچنین وجود اراضی مناسب و منابع آب جهت انجام فعالیت های پژوهشی و کاربردی و عملی  مناسب  است. از دیگر دلایل اهمیت منطقه برخورداری از وسعت کافی دست نخورده و حفاظت از گونه های با ارزش تمامی سطوح زنجیره غذایی اکوسیستم است. 
با گسترش فرهنگ چگونگی گذران اوقات فراغت در محیط های طبیعی و  افزایش حجم جمعیت  شهر نشین در اطراف محدوده طرح به نظر می رسد که خود این جمعیت پاسخگوی کلیه هزینه هایی که برای سامان  دهی این محیط به عنوان یک محیط حفاظت شده  می گردد باشد .(با فرض عدم مراجعه توریست های خارجی به دیگر نقاط کشور)آن چه مسلم است این است که ایجاد چنین محیطی می تواند جاذبه های توریستی اصفهان را کاملتر کند و چنانچه رواج توریسم با هدایت مناسب امکانات و ایجاد فضاهای امن هم از نظر امنیت حیوانات و هم امنیت بازدیدکنندگان عمل شود می تواند میزبان خوبی برای خیلی از دوست داران طبیعت باشد.همچنان رواج توریسم در مناطق حفاظت شده را می توان به عنوان کلیدی برای سود آوری و نگهداری این مناطق دانست و اصولا عدم نگهداری مناسب این مناطق و عدم بهره برداری از این مناطق به منزله اتلاف مناطق اقتصادی به شمار می رود.(طرح مدیریت پناهگاه حیات وحش قمیشلو:157)
ایجاد مناطق حفاظت شده و تبدیل این مکان ها به گردشگاههای طبیعی دارای فواید بسیاری به شرح زیر میباشد:
1- ارز آوری
2- شناسایی توانایی ها و امکانات ملی به گردشگران خارجی
3- سود آوری برای صنایع مربوطه 
4 -  حفظ حیات وحش و محیط زیست در یک چارچوب پویا
5 - احداث و ایجاد امکانات مختلف رفاهی و خدماتی و در نهایت رشد تولید ناخالص ملی 
6 - ایجاد اشتغال
7-  ایجاد تقاضا برای محصولات مختلف کشاورزی و باغی
8-  تخصیص امکانات بیشتر جهت توسعه بخش دولتی  
9-  جذب سرمایه های بخش خصوصی
 در هر صورت یکی از استراتژی های مهم بسیار مناسب استفاده از قمیشلو ، تبدیل آن به یک منطقه توریستی است. قرار گیری این منطقه در نزدیکی منطقه شهری اصفهان باعث شده که امکانات سود دهی تبدیل مناطق حفاظت شده به مناطق توریستی به مراتب بیشتر از سایر نقاط کشور باشد. دلایل این امر به شرح زیر است:
وجود امکانات توریستی مختلف در منطقه که خود جاذب توریست های داخلی و خارجی است و وجود محیط های طبیعی حفاظت شده میتواند به عنوان مکمل این مجموعه عمل نماید و خود نیز سرویس دهنده توریست های شهری باشد.
وجود صنایع مختلف و کارشناسان گوناگون که از نقاط مختلف خارج و داخل کشور به این منطقه می آیند و می تواند عامل مهمی در ترویج و شناسایی منطقه و در نتیجه جذب هر چه بیشتر توریست باشد.

سؤال های تحقیق: 

- مهمترین جاذبه های گردشگری منطقه حفاظت شده قمیشلو کدامند؟
- چگونه می توان به گسترش توسعه توریسم  بدون آسیب به حیات جانوری و گیاهی منطقه دست یافت؟
- چه راهکارهایی می توان برای توانمند سازی جاذبه های گردشگری منطقه حفاظت شده قمیشلو ارایه داد؟

فرضیه ها:

فرضیه 1:منطقه حفاظت شده قمیشلو در صورت توسعه گردشگری، توان ارز اوری را داراست.
فرضيه 2:توسعه گردشگری در این منطقه می تواند موجب  تنوع بخشی به گردشگری استان  اصفهان شود.
فرضیه 3: توسعه گردشگری و طبیعت گردی در این منطقه می تواند به بهبود فرهنگ حفاظت از حیات وحش یاری رساند.

نوع مطالعه و روش بررسی فرضيه ها و يا پاسخگوئی به سوالات (توصيفی، تجربی، تحليل محتوا، اسنادی، تاريخی و ...)

روش تحقيق توصيفي – تحليلي از نوع كاربردي مي باشد.

مراحل اجرايي تحقيق:

به علت وسعت منطقه مورد مطالعه، اولین و مهمترین مرحله تحقیق بررسی ویژگی های منطقه می باشد. معرفی کلیه جاذبه ها اعم از طبیعی و فرهنگی به شناخت بیشتر کمک می کند. سپس نظرصاحبنظران محیط زیست و گردشگری را در مورد انواع و روش های بازدید از منطقه جویا می شویم و عوامل ارزشمند این منطقه را استخراج می کنیم. با توجه به عوامل طبیعی و فرهنگی به ارایه پیشنهاد هایی در جهت توانمند سازی منطقه می پردازیم.

جامعه آماری (در صورت لزوم):

مجموعه زیستگاههای منطقه خصوصا زیستگاه قوچ و میش اصفهان، قلعه ها و باغهای قدیمی ،چشم اندازهای طبیعی، آبگیرها، قلل و ارتفاعات و همچنین حیات وحش جانوری وگیاهی و گردشگران احتمالی در این منطقه مورد مطالعه ما می باشد. 

روش و طرح نمونه برداری:

به علت خاص بودن منطقه حفاظتی در دو کلاس پارک ملی و پناهگاه حیات وحش، نظر کارشناسان گردشگری و محیط زیست را در مورد ویژگی های گردشگری در منطقه و انواع آن جویا می شویم. چگونگی ارتباط، تعداد و نحوه پرسشگری با صاحبنظران در جریان مطالعه تعیین می گردد.

حجم نمونه و روش محاسبه:

ابزار گردآوری داده ها (پرسشنامه، مصاحبه و ...)  در این مطالعه از هر دو روش اصلی کتابخانه ای اسنادی و مشاهدات میدانی استفاده می شود.پرسشگری از متخصصین این امر نیز به عنوان روش جمع آوری داده های مربوط استفاده می شود.

منابع و مآخذ:

اطلس مناطق حفاظت شده ایران(1385)علی درویش صفت ، انتشارات دانشگاه تهران،طرح معاونت محیط زیست و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست 
بهزادفر،مصطفی ، زمانیان روزبه (1387)برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری با تکیه بر محصول نمونه موردی شهرستان نیشابور،نشریه بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت ایران،ویژه نامه مهندسی معماری و شهرسازی –جلد19 شماره 6
پل ایگلز ،استفن مک کول ، کریستین هینس(1387)راهنمای برنامه ریزی و مدیریت گردشگری پایدار در مناطق حفاظت شده، ترجمه مزدک دربیکی، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست
تقوایی مسعود و صفر آبادی اعظم(1391) توسعه گردشگری فرهنگی با تاکید بر جاذبه های تاریخی شهر اصفهان،گردشگری فرهنگی شهر اصفهان فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی شماره 12-پاییز 91
جوزی سیدعلی ،رضایان سحرو آقامیری کاوه(1391)ارزیابی توان زیست محیطی منطقه حفاظت شده ورجین به منظور استقرار کاربری گردشگری با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره مکانی SMCEM فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست -شماره 52-بهار 91 
رحمتی سایه،مهدی ، باغستانی پریسا و اخوان بلورچیان آزاده (1392) مقایسه ارزش تفرجی در پارک ملی سرخه حصار و منطقه حفاظت شده گنو با استفاده از روش هزینه سفردو فصلنامه پژو هشهای محیط زیست-شماره هفت/بهار و تابستان 92
رنجبریان،بهرام و زاهدی، محمدبرنامه ریزی توریسم در سطح ملی و منطقه ای، انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان
زاهدی ،شمس السادت(1385)مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار با تکیه بر محیط زیست، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چاپ اول تهران
سیم کش زاده،نوشین(1389)امکان سنجی و مکان گزینی اقامتگاههای طبیعی در پناهگاه حیات وحش قمیشلو،پایان نامه کارشناسی ارشد
ضیایی محمودو شکاری فاطمه(1392)ظرفیت تحمل اجتماعی و وتنش های رفتاری دیدارکنندگان به ازدحام در سایت های طبیعی نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری شماره 6-پاییز 92
سازمان حفاظت محیط زیست اصفهان- طرح مدیریت پناهگاه حیات وحش قمیشلو،1386،جلد چهاردهم-سیمای محیط طبیعی
نژادی اطهره ، مخدوم مجید ، منوری سید مسعود ، بالی علی و فراهانی راد حمید (1387) ارزیابی آثار زیست محیطی بزرگراه تهران –پردیس فصلنامه محیط شناسی شماره 45 بهار 87

Anita Reihanian, Noor Zalina Binti Mahmood, Esmail Kahrom, Tan Wan Hin(2012)     Sustainable tourism development strategy by SWOT analysis: Boujagh National park-Iran Tourism Management Perspectives 4 (2012) 223–228
Raija Komppula a,*, William C. Gartner (2012)An auto-ethnographic study of hunting tourism
in Finland and the USA- Tourism Management 35 (2013) 168e180
Sanjay K. Nepa(l2000 )TOURISM IN PROTECTED AREAS
The Nepalese Himalaya Annals of Tourism Research, Vol. 27, No. 3, pp. 661-681
Kelly J.MacKay J.Michael Campbell (2004)An examinamtion of residents support for hunting as a tourism product..tourism managemen tvol 25 pp.443

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا- برنامه ریزی توریسم با ما در ارتباط باشید.

۱۳۹۹/۰۸/۲۶
|
سینا
آموزش ن
مقالات مرتبط
آموزش انجام پایان نامه کامپیوتر

آموزش انجام پایان نامه کامپیوتر

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه کامپیوتر نمونه نتیجه گیری پایان نامه با [...]

۱۳۹۹/۱۱/۰۸
|
سینا
فصل اول پایان نامه مدیریت اجرایی

فصل اول پایان نامه مدیریت اجرایی

انجام رساله دکتری مدیریت اجرایی همانند سایر رساله های دکتری ملزم به صرف زمان و دق [...]

۱۳۹۹/۱۱/۰۶
|
سینا
فایل کمکی جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت اجرایی

فایل کمکی جهت انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت اجرایی

در این بخش از آموزش انجام پایان نامه ارشد و رساله دکتری مدیریت اجرایی به ارا [...]

۱۳۹۹/۱۱/۰۴
|
سینا
تیتیر های داغ
بیشتر
اخبار علمی ایران

جدیدترین اخبار علمی روز ایران

جدیدترین اخبار علمی ایران در ادامه ارائه می گردد. [...]

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
|
ابن سینا
آخرین اخبار روز داخلی

مهمترین اخبار علمی-فرهنگی

آخرین و مهمترین اخبار علمی-فرهنگی کشور به شرح زیر می باشد: [...]

۱۳۹۹/۰۹/۲۰
|
ابن سینا
خلاصه اخبار مهم در حوضه علمی آموزشی

آخرین اخبار حوزه علمی - آموزشی کشور | تمدید ثبت نام آزمون دکتری

در این بخش با خلاصه ای از مهمترین و بروزترین اخبار حوزه علمی- آموزشی کشور با ما همراه باشید. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۱۰
|
ابن سینا
جدیدترین اخبار حوزه آزمون

تازه های علمی آموزشی کشور

در این بخش سعی داریم جدیدترین اخبار حوزه علمی آموزشی کشور به خصوص حوزه آزمون های سازمان سنجش و سایر ارگان های کشور را به حضورتان رسانیم. [...]

۱۳۹۹/۰۹/۰۵
|
ابن سینا
زلزله نسبتا شدید پنجشنبه شب تهران | کانون زلزله: دماوند

زلزله تهران | زلزله تهران را لرزاند

زلزله تهران را لرزاند. زلزله ساعت 12.50 دقیقه شب تهران را لرزاند. [...]

۱۳۹۹/۰۲/۱۹
|
ابن سینا
به ما بپیوندید
بیشتر
انجام پایان نامه
تلفن: 02155365289
شماره موبایل: 09104742571
اهداف ابن سینا
انجام پایان نامه
چاپ مقاله
اکسپت مقاله
چاپ کتاب